Søndre Tåsen Gård

Søndre Tåsen Gård var opprinnelig et anselig gårdsbruk i Oslo. Eiendommen strakk seg i sin storhetstid fra Maridalsvannet i nord til Sagene i sør. Hovedbygningen (bygd 1816–18) ble tegnet av bergråd Chr. Collett. Gården har huset mange kjente navn, blant andre Peter Andreas MunchEilert Sundt og Johs. Rian. Dessuten var Henrik Wergeland en hyppig gjest på gården i 1840-årene. Wergeland fikk en eik oppkalt etter seg, kjent som «Wergelandseika». Den måtte dessverre gi tapt for et kraftig tordenvær en gang på begynnelsen av åttitallet.

Dagens tomt på ca. 3,5 dekar består blant annet av en stor og flott eplehage. I dag er det kun hovedbygningen som står igjen av den opprinnelige bygningsmassen. I tillegg er det i senere tid satt opp en garasje. Hovedbygningen er verneverdig og står på byantikvarens gule liste. Bygningen, som er på drøyt 1000 m², benyttes i dag som kontorlokale. Den har blitt godt tatt vare på, både innvendig og utvendig. Første etasje er mer eller mindre bevart slik den opprinnelig var. Den andre etasjen, som fra gammelt av ble brukt som loft og til soverom, er i dag et praktisk, lyst og åpent kontorlandskap.

Leietaker er Laboremus Oslo AS, et digitalbyrå med hovedsete i Oslo. Laboremus benytter i dag hele huset, men det kan gjøres plass til andre leietakere. For mindre selskaper innen design (papir og web) eller systemutvikling, kan det være av felles interesse å dele kontor med Laboremus. Arealene kan tilpasses mindre bedrifter med fra én til fem ansatte. Kontakt Laboremus for eventuell interesse for kontorplass på Søndre Tåsen Gård.

I anledning 200-årsjubileet i 2016 for starten på byggingen av hovedhuset, har det blitt skrevet en egen bok om Søndre Tåsen Gård. Forfatter er gårdens nærmeste nabo, Edvard Stang. Han er 6. generasjon etter Morten Husebye, som eide gården i perioden 1838–1863. Boken kan bestilles via et eget bestillingsskjema på disse sidene.

Om boken

Bestill boken